Online adverteren bij Mailmaps.nl -
4,1 miljoen E-mailadressen tot uw beschikking.

Veel bedrijven en organisaties adverteren tegenwoordig online. Als aanvulling op, samen met of als vervanging van traditioneel adverteren. Voordelen van online adverteren zijn de snelle doorlooptijd, de meetbaarheid en efficiëntie. Mailmaps transformeert een vertrouwd en traditioneel advertentiemechanisme naar een online advertentie tool. 

Een voorbeeld: normaal geeft een bedrijf € 500,- uit aan een advertentie in een krant. De hoop is dat met deze advertentie de doelgroep (bv. 50+, hoog inkomen) wordt bereikt. Slechts een klein deel van de lezers valt binnen deze doelgroep maar omdat het bereik dusdanig groot is wordt de gok genomen.
Bij Mailmaps kan een bedrijf voor € 450,- zo'n 3.000 consumenten die binnen deze doelgroep vallen een bericht sturen. Het bereik is welliswaar kleiner, maar omdat de consumenten 100% overeenkomen met de gewenste doelgroep is het resultaat in 99% van de gevallen hoger.

Dat is de reden waarom er steeds meer bedrijven en organisaties online adverteren. Er kan effeciënter en sneller gewerkt worden tegen lagere kosten. Online adverteren is voor veel bedrijven de enige overblijvende marketing uitgave.

Kijk snel op www.mailmaps.nl om te bekijken hoeveel Optin e-mailadressen wij in uw buurt hebben!